Καλώς ορίσατε

Καλώς ορίσατε στο www.acuvue.gr που ανήκει στηv Johnson & Johnson Hellas Commercial and Industrial S.A..Αυτή η πολιτική σχετικά με τα cookies έχει σχεδιαστεί για να σας ενημερώσει σχετικά με τις πρακτικές μας όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών από εσάς, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας μέσω των cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης.

Επισκόπηση των κανόνων συγκατάθεσης σχετικά με τα cookies

Η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί οι οργανισμοί που τοποθετούν cookies μέσω των ιστότοπων στους υπολογιστές των επισκεπτών να αποκτούν τη «συγκατάθεσή» τους μετά την παροχή σαφών και αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που τα cookies χρησιμοποιούνται στους ιστότοπους.

Προκειμένου να συμμορφωθούμε με αυτό, έχουμε προβεί σε τέσσερα βήματα:

 1. Προσδιορίσαμε τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται μέσω αυτού του ιστότοπου, τους σκοπούς που επιτελούν και τις σχετικές πληροφορίες, όπως η λήξη τους και εάν είναι cookies αρχικού κατασκευαστή ή άλλου τρίτου.
 2. Αξιολογήσαμε τo βαθμό διείσδυσης των συγκεκριμένων cookies σε σχέση με την προστασία του ιδωιτικού απορρήτου που αναμένουν οι επισκέπτες με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται στο (1) ανωτέρω.
 3. Παρείχαμε «σαφείς και αναλυτικές» πληροφορίες σχετικά με τα cookies του ιστότοπου με το κατάλληλο επίπεδο γνωστοποίησης αναλόγως με τη διείσδυση κάθε cookie (βλέπε Πίνακα ρυθμίσεων cookies).
 4. Χρησιμοποιήσαμε κατάλληλη στρατηγική για την απόκτηση συγκατάθεσης για τα cookies στον ιστότοπο, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση και τη διείσδυσή τους. Ορισμένοι τύποι cookies ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης που προβλέπονται από το νόμο και σε αυτή την περίπτωση, η συγκατάθεση δεν θα απαιτείται για αυτά τα cookies.

Στρατηγικές συγκατάθεσης που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον Ιστότοπο

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τη απόκτηση συγκατάθεσης για τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης (όπως tracking pixels και website scripts) («cookies») συνεχίζουν να εξελίσσονται και ενώ παλαιότερα οι στρατηγικές ρητής συγκατάθεσης (ή οι στρατηγικές «opt-in») αντιπροσώπευαν την πιο ισχυρή νομικά λύση για την απόκτηση συγκατάθεσης, μπορούν να επηρεάσουν την εμπειρία των επισκεπτών και να επιδράσουν αρνητικά στη θεμιτή συλλογή δεδομένων του ιστότοπου.

Ως εναλλακτική λύση, οι στρατηγικές σιωπηρής συγκατάθεσης μάς επιτρέπουν να συμπεράνουμε τη συγκατάθεση όταν οι επισκέπτες δεν αρνούνται τα cookies (ή «opt-out»), μετά την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα cookies και απλούς, εύκολα διαθέσιμους ελέγχους στα cookies σε λεπτομερές επίπεδο (συμβουλευτείτε τον Πίνακα ρυθμίσεων cookies). Αυτό επιτρέπει στους επισκέπτες να αποδεχθούν ή να αρνηθούν τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο.

Η κατάλληλη στρατηγική συγκατάθεσης θα εξαρτηθεί από τη διείσδυση των cookies, λαμβάνοντας υπόψη:

 • ποιον εξυπηρετούν τα cookies (δηλαδή τον αρχικό κατασκευαστή ή τρίτους)
 • ποια δεδομένα συλλέγουν τα cookies
 • ποιους σκοπούς ικανοποιούν
 • πόσο καιρό διαρκούν
 • τη φύση της ιστοσελίδας μέσω της οποίας χρησιμοποιούνται.

Για τα cookies που απαιτούν συγκατάθεση, ακολουθούμε μια προσέγγιση σε τρία επίπεδα:

 • για τα cookies χαμηλής διείσδυσης: κάνουμε ενισχυμένες γνωστοποιήσεις στην πολιτική σχετικά με τα cookies και παρέχουμε εύκολους τρόπους για επιλογή εξαίρεσης από τα cookies, και συνάγουμε τη συγκατάθεση των επισκεπτών όταν δεν αρνούνται τα cookies.
 • για cookies μέτριας διείσδυσης: χρησιμοποιούμε την ίδια στρατηγική όπως και για τα cookies χαμηλής διείσδυσης και κάνουμε και γνωστοποιήσεις βάσει περιεχομένου σχετικά με τη χρήση των cookies στα κατάλληλα σημεία στους ιστότοπους (π.χ. γνωστοποιήσεις σχετικά με τα cookies σχετικά με στοχευμένες διαφημίσεις ή άλλες λειτουργίες του ιστότοπου που βασίζονται σε αυτά τα cookies)
 • για cookies υψηλής διείσδυσης: εφαρμόζουμε μια στρατηγική προηγουμένης συγκατάθεσης (για παράδειγμα, χρήση ενός banner/αναδυόμενου παραθύρου που ζητά οι επισκέπτες να συναινέσουν σε αυτά τα cookies πριν χρησιμοποιηθούν).

Σιωπηρή συγκατάθεση για τα περισσότερα cookies: Τα cookies που αναπτύχθηκαν μέσω αυτού του ιστότοπου είναι χαμηλής ή μέσης παρέμβασης μόνο.

Γνωστοποιήσεις cookies ανά τύπο και όχι ανά ταυτότητα: Λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό αριθμό των cookies που χρησιμοποιούνται μέσω των ιστότοπων, τα cookies ομαδοποιούνται ανά κατηγορία (για παράδειγμα, «τα διαφημιστικά cookies», «τα analytics cookies»). Έτσι οι γνωστοποιήσεις cookies είναι πιο απλές και πιο σαφείς για να τις κατανοήσουν οι καταναλωτές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Πίνακας ρύθμισης cookies παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σκοπό(-ούς), τη λήξη και τους συνδέσμους για άρνηση των cookie.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους ιστότοπους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν ελέγχουμε τα cookies/τις τεχνολογίες παρακολούθησης άλλων ιστότοπων και αυτή η Πολιτική σχετικά με τα cookies δεν ισχύει σε αυτούς τους ιστότοπους.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, σχόλια ή ανησυχίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική σχετικά με τα cookies ή τις πρακτικές πληροφόρησης αυτού του ιστότοπου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής:

Johnson & Johnson Hellas Commercial and Industrial S.A.
Αιγιαλείας & Επιδαύρου 4, Μαρούσι 15125-Αθήνα

Τηλ.επικ.: 210-6875555

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική σχετικά με τα cookies

Εάν αυτή η Πολιτική σχετικά με τα cookies αλλάξει, η αναθεωρημένη πολιτική θα δημοσιευθεί σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτή η Πολιτική σχετικά με τα cookies ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2014 .

Πίνακας Ρυθμίσεων Cookies: Τύπος Cookies που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα  

 

Τύπος Cookie

Πηγή

Σκοπός

Λήξη

Πώς να μπλοκάρετε

Cookies που χρησιμοποιούνται από την J&J

Απαραίτητα Cookies για σημαντικούς σκοπούς και λειτουργίας της ιστοσελίδας

SESScc8dbb99c2a15a1f0b96975cbeffa0f0

Johnson & Johnson

Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας.  Μας επιτρέπουν να εγγυώμαστε την ασφάλεια και την αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Το cookie που ορίστηκε για το σκοπό αυτό απομακρύνεται αυτόματα από τη συσκευή σας ένα μήνα μετά από την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε αυτά τα cookies. 

Καθώς οι browsers διαφέρουν μεταξύ τους, θα πρέπει να επισκεφτείτε το μενού Βοήθεια του browser σας για περισσότερες πληροφορίες.

Cookies ενίσχυσης της ιστοσελίδας

Johnson & Johnson

Αυτά τα cookies ενισχύουν την απόδοση και τη χρησιμότητα της ιστοσελίδας μας. Για παράδειγμα, μπορεί να μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε εάν ο browser σας μπορεί να εκτελέσει μικρά προγράμματα ιστοσελίδων (τα λεγόμενα 'scripts') που παρέχουν επιπλέον λειτουργικότητα στην ιστοσελίδα ή να μας υπενθυμίζει τις προτιμήσεις που έχετε ορίσει σχετικά με την ιστοσελίδα  (όπως το μέγεθος γραμματοσειράς ή τις προτιμήσεις γλώσσας).

Το cookie που ορίσαμε για αυτό το σκοπό απομακρύνεται αυτόματα από τη συσκευή σας μόλις κλείσετε τον browser.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε αυτά τα cookies. Καθώς οι browsers διαφέρουν μεταξύ τους, θα πρέπει να επισκεφτείτε το μενού Βοήθεια του browser σας για περισσότερες πληροφορίες.

Cookies και άλλες τεχνολογίες ιχνηλάτησης που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους υπηρεσιών J&J και άλλες εταιρίες

Αναλυτικά cookies και τεχνολογίες

Google Analytics

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες την ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για να συντάξουμε αναφορές και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σε μια ανώνυμη φόρμα, που περιέχει τον αριθμό των επισκεπτών στη σελίδα, από που ήρθαν οι επισκέπτες σε αυτή τη σελίδα και τις σελίδες που επισκέφτηκαν.

Ορισμένα από τα cookies που ορίσαμε για αυτό το σκοπό απομακρύνονται αυτόματα από τη συσκευή σας μόλις κλείσετε τον browser.

Άλλα μπορεί να διαρκούν για 24 μήνες από την τελευταία σας επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Μπορείτε να αρνηθείτε την ιχνηλάτηση από την Google Analytics πηγαίνοντας στη διεύθυνση:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Διαφημιστικά cookies και τεχνολογίες

Pubmatic

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες την ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορούμε να τους προσφέρουμε διαφημίσεις που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους στην ιστοσελίδα μας ή σε άλλες ιστοσελίδες.

Τα Pubmatic δεν χρησιμοποιούν cookies για αυτό το σκοπό, αλλά μπορεί να χρησιμοποιούν άλλες τεχνολογίες (όπως website scripts ή pixels ιχνηλάτησης) γα να καταγράψουν την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα μας.

Μπορείτε να απορρίψετε την ιχνηλάτηση από το Pubmatic πηγαίνοντας εδώ