ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ

Τα ακόλουθα σύμβολα ενδέχεται να αναγράφονται στη συσκευασία σας Φακών Επαφής ACUVUE®

Σύμβολο

Ορισμός

Περιγραφή

Παραπομπή #

 Manufacturer

Κατασκευαστής

Υποδεικνύει τον κατασκευαστή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

5.1.1
 Manufactured Date

Ημερομηνία παραγωγής

Υποδεικνύει την ημερομηνία κατασκευής του ιατροτεχνολογικού προϊόντος

4.1.3
 Use By Date

Χρησιμοποιήστε μέχρι την ημερομηνία λήξης

Υποδεικνύει την ημερομηνία μετά την οποία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν

4.1.3
 Batch Code

Κωδικός σειράς

Υποδεικνύει τον κωδικό σειράς του εργοστασίου έτσι ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί η παρτίδα

5.2.5
 Sterilized

Αποστείρωση με Ατμό

Υποδεικνύει ότι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν έχει αποστειρωθεί χρησιμοποιώντας ατμό

5.4.2
 Do Not Reuse

Να μην επαναχρησιμοποιηθεί

Υποδεικνύει ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που προορίζεται για μία χρήση

5.4.3
 Consult Instructions

Βλέπε Εγχειρίδιο Οδηγιών

Υποδεικνύει την αναγκαιότητα για το χρήστη να συμβουλευτεί τις οδηγίες χρήσης

5.4.3

 

Λάβετε επίσημα εκπαιδευτικά υλικά για τους Φακούς Επαφής ACUVUE® Ημερήσιας Χρήσης - Συχνής Αντικατάστασης εδώ

ACUVUE® OASYS with Transitions™ Light Intelligent Technology™
ACUVUE OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS
ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM

Και για τους Φακούς Επαφής ACUVUE® Ημερήσιας Χρήσης - Ημερήσιας Αντικατάστασης εδώ

ACUVUE OASYS® 1-Day with HydraLuxe™
1-DAY ACUVUE® TruEye®
1-DAY ACUVUE® MOIST
1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM
1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL