Μοιραζόμαστε με εσάς το πάθος για την προστασία του κόσμου γύρω μας, από την αντιμετώπιση της αποψίλωσης έως τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και της χρήσης νερού.

Βιώσιμη συσκευασία

Γι' αυτό όλοι οι φακοί επαφής ACUVUE® εγγυώνται 100% βιώσιμη συσκευασία από χαρτί και χαρτοπολτό (κουτί και φυλλάδιο) με πιστοποίηση από τα FSC (Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών), PEFC (Πρόγραμμα για την Προώθηση της Δασικής Πιστοποίησης) ή SFI (Πρωτοβουλία για την Αειφόρο Δασοκομία)1.

Είμαστε περήφανοι για τα βραβευμένα διαπιστευτήριά μας: Προϊόν της Χρονιάς 2017 από το Πρόγραμμα Environmental Leader για βιώσιμη συσκευασία με τους φακούς επαφής ACUVUE® OASYS 1-Day2.

Διατήρηση CO2 και καθαρών υδάτινων οδών

Δεσμευόμαστε επίσης για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και την προστασία των υδάτινων πόρων με:

  • Εξοικονόμηση 42.000 τόνων CO2 ανά έτος μέσω των πρωτοβουλιών ανανεώσιμης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, γεγονός που ισοδυναμεί με την απόσυρση 9.074 αυτοκινήτων από τους δρόμους.3
  • Εισαγωγή 100% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο στην εγκατάσταση παραγωγής στο Limerick της Ιρλανδίας4.
  • Περιορισμό της χρήσης του νερού μέσω βιώσιμων αλλαγών στην παραγωγή μας.
  • Ενεργή παρότρυνση όλων των χρηστών των φακών επαφής ACUVUE® να μην απορρίπτουν τους φακούς στην τουαλέτα.

 

Και δεν σταματά εδώ. Έως το 2025, δεσμευόμαστε για τη χρήση 100% του ηλεκτρικού ρεύματος που χρειαζόμαστε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την επίτευξη ανθρακικής ουδετερότητας σε όλες τις διαδικασίες μας έως το 2030.5

Μάθετε τι κάνουμε για το κλίμα
 

Κατανοήσαμε πώς θα διαχειριστούμε τα απόβλητα

1. JJV Data on File 2021. Τεκμηρίωση δεδομένων για αξίωση πιστοποίησης χάρτινης συσκευασίας
2. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.environmentalleader.com/environmental-leader-product-project...
3. JJV Data on File 2021. Τεκμηρίωση δεδομένων για έργα ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις εγκαταστάσεις παρασκευής φακών επαφής της ACUVUE στις ΗΠΑ και την Ιρλανδία
4. JJV Data on File 2020. Στατιστικά στοιχεία βιωσιμότητας για την παρασκευή φακών επαφής ACUVUE
5. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.jnj.com/global-environmental-health/climate-and-energy

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση, τη φροντίδα και την ασφάλεια, μιλήστε με τον επαγγελματία οφθαλμικής υγείας σας και διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης που διατίθενται στον ιστότοπο ACUVUE® (www.acuvue.gr/important-safety-information ).

© Johnson & Johnson Medical Greece Single Member S.A.
PP2021AMB6051